Välkommen!


Mitt namn är Lucas Nilsson och jag är en certifierad samtalsterapeut och kinesiolog med lång erfarenhet av motiverande samtal/coaching samt terapeutiskt arbete. 

Min filosofi är att vi kan dra en parallell till vårt känsloliv, då tankar och känslor ofta avspeglar sig fysiskt i kroppen - fysisk och emotionell hälsa hör ihop.

När du kommer till mig inleder vi med samtal. Då kartlägger vi om det är den emotionella eller den fysiska hälsan som du behöver hjälp med.

I många år har jag arbetat med smärtproblematik och rehabilitering. Det har gett mig en god fingertoppkänsla i att identifiera grundorsaken till att besvär uppstått. 
Mina erfarenheter

Som tidigare nämnt har jag en lång bakgrund i terapeutisk verksamhet och har därför en gedigen erfarenhetsbank.

På grund av detta kan jag därför erbjuda olika sorters behandlingar för att möta människors tillika olika behov.

Gå in och läs mer om varje behandling under fliken "Behandlingar". Vid frågor kontakta mig via fliken "Kontakta mig" så svarar jag!

Under fliken "Boka tid" kommer ni till min bokningssida där ni med enkelhet kan boka in önskad besökstid i kalendern.